IW QR Code

12758 views   |   Designed by: Noortje  |   20-06-2014
Visual QR Code embed URL:
IW QR Code

IW QR Code description:


Registerleraar.nl …………………………………………………………………………………………………………………. Activiteiten in het kader van de professionele ontwikkeling van de leraar; relevantie, aantoonbaarheid en waardering (Bijlage bij het Voorlopige Reglement Registerleraar versie 2.0) Professionaliseringsactiviteiten Professionaliseringsactiviteiten (PA’s) zijn activiteiten die expliciet tot doel hebben de kwaliteit van de beroepsuitoefening als leraar te verbeteren en te waarborgen. Ze richten zich op deskundigheidsbevordering. Werkzaamheden die bij de uitoefening van het leraarsberoep horen (zoals lesgebonden taken, schooltaken) zijn geen professionaliseringsactiviteit, ook al kan hierbij sprake zijn van leren.  

Related: IW QR Code, free qr code, visual qrcode

Loading...